Často kladené otázky

Prečo dokážete ponúkať výhodnejšie ceny energií?

 • Máme kvalitný a skúsený obchodný tím a dokážeme nakupovať energiu tak, aby sme boli schopní ponúknuť našim zákazníkom výhodné ceny.
 • Máme nižšie náklady než veľkí dodávatelia, preto dokážeme cenu energií držať nízko a napriek tomu zarábať.
 • Sme flexibilní, dokážeme sa rýchlo prispôsobiť aktuálnej situácii na trhu, využiť dobré príležitosti a stále sa učiť nové veci.

Prečo si vybrať Slovakia Energy?

 • Už roky úspešne pôsobíme na trhu a za naším úspechom stojí vyše 200 000 spokojných zákazníkov.
 • Prechod k našej spoločnosti je jednoduchý a navyše sa o všetko zadarmo postaráme za vás. Sme silným partnerom a k našim zákazníkom pristupujeme zodpovedne.
 • Investíciami do nových technológií zvyšujeme komfort svojich zákazníkov.
 • Vašu úsporu preukázateľne dokladáme na prehľadnej vyúčtovacej faktúre, kde si môžete ceny prepočítať a skontrolovať.

Ako sa môžem stať Vašim zákazníkom?

 • Stačí jednoducho kontaktovať našich predajcov, ktorí sú Vám k dispozícii na telefónnom čísle 0850 00 11 00.
 • Ak budete potrebovať radu týkajúcu sa zmluvy, stačí jednoducho zažiadať o spätné zavolanie cez webový formulár.

Odporúčanie: Pripravte si posledné vyúčtovanie od svojho terajšieho dodávateľa.


Odkedy je zmluva platná?

 • Zmluva sa stáva platnou dňom podpisu a účinná je od okamihu začiatku dodávok od našej spoločnosti.

Koľko ma bude stáť prechod k vašej spoločnosti?

 • Za zmenu dodávateľa neúčtujeme žiadne poplatky, navyše na celý proces dozeráme a realizujeme ho za Vás.

Ako dlho trvá zmena dodávateľa?

 • Pri zmluve na dobu neurčitú trvá zmena dodávateľa obvykle 1 až 2 mesiace, o všetko sa kompletne a bezplatne postaráme my. Pri zmluve na dobu určitú je lehota preregistrácie odberného miesta k našej spoločnosti závislá od výpovednej lehoty Vášho predchádzajúceho dodávateľa.

Kto sa bude starať o elektromer/plynomer, pokiaľ zmením dodávateľa?

 • So zmenou dodávateľa sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy (distribútor) nemení. Distribútor bude i naďalej zodpovedný za odpočty spotreby a správu plynomerov a elektromerov.

Kto zaisťuje odpočty a kedy dostanem vyúčtovanie?

 • Po zmene dodávateľa zaisťuje odpočty odberného miesta stále rovnaký prevádzkovateľ distribučnej sústavy, preto sa nemení termín odpočtu spotreby. Vyúčtovanie spotreby teda budete dostávať v rovnakom termíne ako pri predchádzajúcom dodávateľovi.

Keď s Vami uzavriem zmluvu, nebudem počas doby preregistrácie bez prúdu?

 • O celý proces preregistrácie sa postará naša spoločnosť, ktorá zaistí plynulú zmenu dodávateľa a nadväzujúce plynulé dodávky elektriny a zemného plynu.

Ako sa dozviem, kedy mám začať platiť zálohy?

 • Po dokončení procesu preregistrácie odberného miesta Vám zašleme „uvítací balíček“, ktorý obsahuje uvítací list vrátane potvrdeného dátumu preregistrácie a nového plánu záloh.

Prečo mám v uvítacom balíčku poštové poukážky, keď hradím zálohy prostredníctvom SIPO?

 • Poštová poukážka je súčasťou každého „uvítacieho balíčka“ a môžete ju použiť napríklad v prípade, že Vám z technických dôvodov neprejde prvá záloha do SIPO. Potvrdenie zmeny dodávateľa pre Vaše odberné miesto príde od Vášho pôvodného dodávateľa až po tom, čo odošleme Slovenskej pošte dátový súbor s predpísanými zálohami do SIPO. V takom prípade budete mať zálohu (druhú) až v nasledujúcom SIPO.

Pri prvej úhrade záloh cez SIPO mi boli ešte účtované zálohy od pôvodného dodávateľa. Ako je to možné?

 • Taká situácia môže nastať len v prípade, kedy potvrdenie preregistrácie odberného miesta prebehne po dátume odoslania dátového súboru Slovenskej pošte zo strany Vášho bývalého dodávateľa. Dodávatelia zasielajú Slovenskej pošte dátový súbor s predpísanými zálohami do SIPO obvykle do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca a zmena dodávateľa môže byť schválená až po tomto dátume. Váš terajší dodávateľ tak už nedokáže zabrániť predpísaniu ďalšej zálohy. Riešením je neoprávnene inkasovanú platbu od predchádzajúceho dodávateľa z dokladu SIPO vyňať na najbližšej pobočke Slovenskej pošty alebo požiadať dodávateľa o jej vrátenie.

Kedy mi bude vystavené koncové vyúčtovanie od predchádzajúceho dodávateľa?

 • Koncové vyúčtovanie od Vášho predchádzajúceho dodávateľa Vám bude zaslané najneskôr do jedného mesiaca od dátumu zmeny dodávateľa.

Odporúčanie:

 • Pri zmene dodávateľa vykonáva distribútor vo väčšine prípadov odpočet stavov meradla s cieľom vystaviť konečnú faktúru tzv. odhadom.
 • Odhad nemusí zodpovedať skutočnosti. Preto svojim zákazníkom odporúčame k dátumu preregistrácie vykonať samoodpočet meradla a zistený stav nahlásiť na našej zákazníckej linke alebo zákazníckej linke predchádzajúceho dodávateľa.
 • Samoodpočet môže naša spoločnosť nahlásiť distribútorovi maximálne do 2 pracovných dní po dátume zmeny dodávateľa.  

Vraciate preplatky alebo ich započítavate na ďalšie predpísané zálohy ako väčšina dodávateľov?

 • Preplatky zákazníkom vraciame automaticky, dátum splatnosti je vždy uvedený na vyúčtovaní.

Akým spôsobom môžem hradiť zálohy a faktúry?

 • Ponúkame Vám možnosť nastaviť si rôzne platobné metódy pre:
  • zálohy: SIPO, bankový prevod, poštová poukážka, hotovosť.
  • faktúry: bankový prevod, poštová poukážka, hotovosť.
  • preplatky: prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou.

Ako zistím, že výška záloh je pre mňa dostatočná?

 • Každý zákazník má možnosť určiť si výšku zálohovej platby už pri podpise zmluvy – z našej strany len odporúčame rešpektovať zálohu v rovnakej výške ako pri predchádzajúcom dodávateľovi, ktorá spravidla zodpovedá skutočnej spotrebe na odbernom mieste i s ohľadom na ceny.
 • S každým ďalším vyúčtovaním sú zálohy automaticky prepočítané podľa skutočnej spotreby na odbernom mieste bez ohľadu na doplatky alebo preplatky z vyúčtovania.
 • V priebehu zúčtovacieho obdobia nám môžete zaslať kontrolný samoodpočet a my pre Vás prepočítame výšku zálohy podľa zistenej priebežnej spotreby.

Ako zmením výšku zálohových platieb?

 • Predpísané zálohové platby v súhrne zodpovedajú skutočnej spotrebe zákazníka, ale i napriek tomu môže nastať situácia, kedy je nutné zálohové platby upraviť. Jednou z takých situácií môže byť i zmena charakteru odberu (napr. zmena technológie vykurovania). V tomto prípade stačí nahlásiť na našu zákaznícku linku samoodpočty zodpovedajúce mesačnej spotrebe na odbernom mieste a nová výška zálohy Vám bude ihneď prepočítaná. Zníženie zálohy Vám odporúčame starostlivo zvážiť a prepočítať dopad takej zmeny. Pokiaľ je záloha podhodnotená, tak sa zákazník vystavuje riziku doplatku pri vyúčtovaní spotreby.

Prečo sa mi po vystavení vyúčtovania navýšili zálohy?

 • Zálohové platby zodpovedajú skutočnej spotrebe na odbernom mieste a ich výška je stanovená bez ohľadu na doplatky alebo preplatky z konkrétneho vyúčtovania. Pôvodná záloha teda nemusela zodpovedať skutočnosti alebo mohlo dôjsť k zvýšeniu odberu elektriny/zemného plynu. Pri stanovovaní výšky zálohovej platby je tiež potrebné prihliadnuť na aktuálnu cenu komodity.

Aké platby sú zahrnuté do vyúčtovania spotreby?

 • Vo vyúčtovaní spotreby sú zahrnuté zálohové platby, ktoré boli prijaté a zaúčtované do dátumu odpočtu. Platby prijaté po tomto dátume budú zohľadnené v nasledujúcom vyúčtovaní.

Stav vo vyúčtovaní nezodpovedá stavu v skutočnosti. Čo mám robiť?

 • Vzhľadom na to, že prevádzkovateľ nemá povinnosť zisťovať stavy meradiel fyzickým odpočtom pri každom vyúčtovaní, môže sa stať, že bol odpočet stanovený odhadom (teda prepočtom pomocou typového diagramu dodávky). Pokiaľ vyúčtované stavy spotreby nezodpovedajú skutočnosti, stačí nám zadať reklamáciu príslušného vyúčtovania na našich webových stránkach, poprípade prostredníctvom zákazníckej linky a my odovzdáme reklamáciu príslušnému distribútorovi.

Vyplňte webový formulár


Prešiel som k Vašej spoločnosti a v prvom vyúčtovaní mi vznikol vysoký nedoplatok. Očakával som, že u Vás budem šetriť.

 • Áno, samozrejme, že s nami šetríte. Spotreba nameraná distribútorom sa u nás oceňuje vždy na základe výhodnejšieho cenníka než je ten, ktorý by použil dominantný dodávateľ vo Vašom regióne pri jeho bežnom produkte (neplatí pre krátkodobé akčné cenníky).
 • V takejto situácii sú podstatné dve veci:
  • Porovnať výšku spotreby s predchádzajúcim porovnávaným obdobím.
  • Skontrolovať počiatočný stav na vyúčtovacej faktúre. Bohužiaľ, distribútor nemá zákonnú povinnosť učiniť v okamihu zmeny dodávateľa odpočet fyzicky na mieste, ale môže ho stanoviť tzv. odhadom (teda prepočtom podľa typového diagramu dodávky), čo distribútori tiež často využívajú s cieľom šetriť náklady a nezdražovať tak regulovanú zložku ceny dodávky. Je teda možné, že určitá časť spotreby od predchádzajúceho dodávateľa vďaka odhadu spotreby prešla do nami fakturovaného obdobia. To však nie je zlá správa s ohľadom na skutočnosť, že u nás sa táto spotreba oceňuje na základe výhodnejšieho cenníka.

Ponúkate možnosť splátkového kalendára?

 • Áno, ponúkame. Splátkový kalendár môže byť vystavený iba na faktúru pred splatnosťou a jej výška nesmie byť nižšia ako 120,- €. Pred schválením splátkového kalendára sa tiež posudzuje platobná morálka zákazníka.

Ceny energií sa stále zvyšujú. Ako často môžem zvyšovať svoju výšku záloh?


Prečo mi prišla upomienka, keď som zaplatil?

 • Táto situácia môže vzniknúť v prípade, že platba bola zaplatená po splatnosti a bola priradená k zákazníckemu účtu vo chvíli, kedy sa už vystavila upomienka. Pokiaľ bola platba zaplatená v dobe splatnosti, prosíme o kontrolu variabilného symbolu a čísla bankového účtu. Pre prípadnú kontrolu u nás je potrebné nám zaslať uznateľný doklad o realizácii platby.

Čo mám robiť, ak nestihnem uhradiť zálohu/vyúčtovanie do dátumu splatnosti?

 • Odporúčame Vám túto situáciu riešiť obratom úhradou alebo zaslaním uznateľného dokladu o zaplatení, vyhnete sa tak prípadnému upomínaniu, ktoré môže z našej strany nastať.

Bol u nás naplánovaný fyzický odpočet elektrickej energie, ale neboli sme doma. Komu máme stavy nahlásiť?

 • V tomto prípade stačí kontaktovať svojho dodávateľa do 2 dní od doručenia výzvy a nahlásiť aktuálne stavy meradla.

Čo je to elektronická fakturácia?

 • Jednou zo služieb, ktorú poskytujeme svojim zákazníkom, je zasielanie elektronických faktúr za dodávku elektriny a zemného plynu e-mailom.

Sťahujem sa, čo mám robiť?

 • Podrobný návod spolu so všetkými dokumentmi, ktoré sú nutné pre prepis odberného miesta na iného majiteľa a zaistenie dodávok na novom odbernom mieste, nájdete tu.

Terajší odberateľ na odbernom mieste zomrel, ako mám postupovať?

 • Odporúčame Vám obrátiť sa na našu zákaznícku linku alebo je možné sa informovať o ďalšom postupe na našich webových stránkach. Podrobný návod nájdete tu.
 • Najdôležitejšie je nás o tejto skutočnosti informovať čo najskôr.

Je možné zadať u Vašej spoločnosti samoodpočet elektromeru/plynomeru?

 • Áno, samozrejme. Návod na zadanie samoodpočtu nájdete tu.

Ako môžem požiadať o zmenu údajov v zmluve?

 • Zmenu môžete zaslať písomne alebo kontaktovať našu zákaznícku linku. Pri zmene priezviska, názvu spoločnosti, trvalého bydliska, sídla spoločnosti možno zmeniť údaje na zmluve až po doložení dokladu, ktorý zmenu potvrdzuje (napr. kópia sobášneho listu, výpis z obchodného registra…). Podrobný návod na zmenu osobných údajov nájdete tu.

Bude pre mňa pri zmene dodávateľa zachovaná súčasná distribučná sadzba?

 • Pokiaľ odberateľ pri zmene dodávateľa elektriny výslovne nepožiada prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmenu technických parametrov pripojenia k elektrizačnej sústave, neexistuje žiadny dôvod pre zmenu sadzby. Samotná zmena dodávateľa elektriny však nevyvolá nový proces priznania distribučnej sadzby, pretože zo strany odberateľa nedôjde k fyzickej zmene charakteru odberu elektriny.

Pripojil som si bojler. Je potrebné zmeniť sadzbu?

 • V prípade, že pripájate bojler, je vhodné o zmenu sadzby  zažiadať. Bojler Vám bude ohrievať vodu v dobe trvania nízkeho tarifu (tzv. „nočný prúd“), kedy je cena elektriny výrazne nižšia a vďaka tomu môžete ušetriť.

Potrebujem navýšiť istič. Ako mám postupovať?

Zmeniť sadzbu


Aký je rozdiel medzi D1 a D2.

 • Sadzba D1 je určená pre menšiu spotrebu – nízke mesačné poplatky, ale vyššia cena za kWh. Táto sadzba je vhodná pre chaty, garáže a jednočlenné, príp. dvojčlenné domácnosti, kde je nízka spotreba (cca do 1,3 MWh/rok – závisí i od veľkosti ističa). Sadzba D2 je výhodná pre bežnú spotrebu (vyššie mesačné poplatky, nižšia cena za kWh elektriny), teda pre štandardné domy a byty.

Mám vysoké mesačné poplatky. Môžem ich nejako ovplyvniť zmenou ističa alebo sadzby?

 • V tomto prípade by bolo vhodné obrátiť sa na elektroinštalačnú firmu, ktorá pre Vás overí, či máte vhodnú distribučnú sadzbu.

Je zmena distribučnej sadzby spoplatnená?

 • Samotná zmena sadzby spoplatnená nie je, môžu však vzniknúť dodatočné náklady spojené s úpravou odberného miesta a s vystavením revíznej správy. Prípadné náklady hradí koncový zákazník elektroinštalačnej firme, ktorú si pre účely zmeny sám zaistí.

Aký je rozdiel medzi Slovakia Energy a distribútorom?

 • V rámci liberalizácie trhu sa veľké energetické spoločnosti rozdelili na dva samostatné právne subjekty:
  • Distribúcia – spravujú elektromery/plynomery, prípojky k distribučnej sústave, zaisťujú periodické odpočty spotreby meradla apod. Ide o monopolnú časť trhu, kde takýto subjekt poskytuje svoje služby všetkým dodávateľom energií, teda i nám.
  • Obchodník / dodávateľ – ide o liberalizovanú časť trhu, na ktorej prebieha konkurencia. A práve toto je oblasť nášho podnikania. Spotrebu nameranú distribútorom dokážeme u nás oceniť na základe výhodnejšieho cenníka než je ten, ktorý by použil dominantný dodávateľ v regióne.
 • Pri zmene dodávateľa tak zákazníkom zostáva stále distribútor. My využívame jeho elektrické vedenie na to, aby sme Vám dopravili lacnejšiu elektrinu.
 • Čo sa týka odpočtov a prípadných porúch na elektromere, všetko rieši distribúcia, ale pre Vaše pohodlie stačí zavolať nám a my prípadné poruchy vybavíme za Vás.

Je možné zmeniť časy spínania hromadného diaľkového ovládania (HDO)?

 • Úprava spínania časov pre VT a NT nie je možná. Elektromer, vrátane zariadenia HDO, je majetkom distribúcie. Tieto časy sa po zmene dodávateľa nemenia.

Akým spôsobom sa s Vami môžem spojiť?

 • Ponúkame niekoľko možností, ako nás kontaktovať. V prvom rade na Vás čakajú vyškolení operátori na linke 02 59 20 90 00. Môžete nás kontaktovať i cez e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, alebo stačí vyplniť formulár na webových stránkach a my sa Vám ozveme.