Hlásenie porúch

V prípade úniku plynu alebo výpadku dodávok elektrickej energie

V prípade úniku plynu alebo výpadku dodávok elektrickej energie kontaktujte poruchovú linku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý je podľa energetickej legislatívy zodpovedný za funkčnosť meradla na vašom distribučnom území.

V prípade výpadku dodávok elektriny odporúčame kontaktovať poruchovú linku príslušného Prevádzkovateľa distribučnej sústavy na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Pred nahlásením poruchy prosím skontrolujte hlavný istič a prípadne i podružné ističe. Ďalej odporúčame skontrolovať, či sa elektromer pretáča, i keď vypnete bytové ističe, či sa natáča len VT alebo NT (u dvojtarifných sadzieb), prípadne či nie je elektromer hlučnejší v porovnaní so zvyčajnou prevádzkou.

Kontakty na PDS:
Západoslovenská distribučná a. s.
poruchy: 0800 111 567
Stredoslovenská distribučná, a. s.
poruchy: 0800 159 000
Východoslovenská distribučná , a. s.
poruchy: 0800 123 332
Pre urýchlenie obslúženia si, prosím, pripravte nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • meno a priezvisko zákazníka
  • adresa alebo podrobný popis miesta, kde došlo k poruche (obec, ulica, popisné číslo)
  • špecifikácia poruchy, čo Vám nefunguje
  • telefónny kontakt meno a priezvisko volajúceho

V prípade úniku plynu alebo v prípade pretáčania/nedotáčania plynomeru kontaktujte poruchovú linku Prevádzkovateľa distribučnej sústavy na nižšie uvedenom telefónnom čísle.
Pred nahlásením poruchy, prosím, skontrolujte, či nie je uzavretý hlavný uzáver plynu (HUP).

Kontakt na PDS:
SPP – distribúcia, a.s.
poruchy: 0850 111 727

Pre urýchlenie obslúženia si, prosím, pripravte nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko volajúceho, jeho adresu a tel. spojenie
  • čo najpresnejší popis miesta výskytu poruchy
  • druh poruchy (únik plynu, výpadok dodávky plynu, pokazený plynomer ap.)

 

V prípade, že distribučná spoločnosť nenájde dôvod ku kontrole meradla, máte možnosť požiadať o jeho preskúšanie v autorizovanom metrologickom stredisku pre overovanie meradiel. V prípade, že sa na meradle nenájde žiaden nedostatok, bude sa Vám toto preskúšanie fakturovať, v opačnom prípade hradí náklady spojené s preskúšaním príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Preskúšanie meradla