Reklamácie

Naši špecialisti zákazníckej starostlivosti sú vám plne k dispozícii

Vaše podnety nám pomáhajú neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.

Zákaznícka linka:

 • Naši špecialisti zákazníckej starostlivosti sú Vám plne k dispozícii. V prípade, že zistia nezrovnalosti, Vašu reklamáciu prijmú a ihneď ju začnú riešiť.
 • Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 • Elektronická podateľňa: kontakt@slovakiaenergy.sk

Reklamačné oddelenie:

 • Pokiaľ by sa stalo, že Vaša požiadavka nebola riadne spracovaná na zákazníckej linke, sú Vám k dispozícii špecialisti reklamačného oddelenia.
 • Reklamačné oddelenie zodpovedne preverí celú situáciu, v prípade nutnosti pomôže zaistiť nápravu a bude s Vami konzultovať záver vyšetrovania.
 • Elektronická podateľňa: reklamacie@slovakiaenergy.sk
 • Stav meradla v periodickej/mimoriadnej fakturácii
 • Stav meradla v koncovom vyúčtovaní
  • V prípade zmeny dodávateľa je nevyhnutné nahlásiť v zákonom stanovenom termíne konečný stav meradla (tzv. samoodpočet). Pokiaľ nebol z Vašej strany samoodpočet nahlásený, je možné, že reklamácia bude distribučnou spoločnosťou zamietnutá.
  • Pre reklamáciu koncového stavu pri zmene odberateľa (tzv. prepis) je potrebné zaslať nám odovzdávací protokol, v ktorom bude požadovaný stav odsúhlasený pôvodným a zároveň i novým odberateľom.
 • Stav po zmene dodávateľa/odberateľa (prvá faktúra od našej spoločnosti)
  • Pokiaľ nebol z Vašej strany v zákonom stanovenom termíne nahlásený skutočný stav meradla k dátumu zmeny dodávateľa, bol s najväčšou pravdepodobnosťou tento stav zadaný odhadom. Pôvodný dodávateľ Vám teda vyúčtoval nižšiu spotrebu, než bola skutočne odobraná a zostávajúca spotreba sa premietla do prvej vyúčtovacej faktúry od našej spoločnosti.
  • Pre reklamáciu počiatočného stavu pri zmene dodávateľa (tzv. prepis) je potrebné zaslať nám odovzdávací protokol, v ktorom bude požadovaný stav odsúhlasený pôvodným a zároveň i novým odberateľom.
 • Nezaevidovaný samoodpočet

Reklamáciu fakturovaných stavov môžete nahlásiť tu.

Aby sme predišli prípadným ďalším reklamáciám stavov, odporúčame Vám hlásiť samoodpočty.

Zadať samoodpočet

Nadmerne zvýšená/podhodnotená spotreba

 • V prípade, že aktuálne stavy na meradle nekorešpondujú so stavmi uvedenými vo vyúčtovacej faktúre, zadajte, prosím, reklamáciu „fakturovaných stavov“, v opačnom prípade zvážte možnosť preskúšania meradla.
 • V prípade, že reklamujete prvú vystavenú faktúru po zmene dodávateľa, došlo pravdepodobne k podhodnoteniu počiatočného stavu. Pokiaľ nebol z Vašej strany v zákonom stanovenom termíne nahlásený skutočný stav meradla k dátumu zmeny dodávateľa, bol s najväčšou pravdepodobnosťou tento stav zadaný odhadom. Pôvodný dodávateľ Vám teda naúčtoval nižšiu spotrebu, než bola skutočne odobraná, a zostávajúca spotreba sa premietla do prvej vyúčtovacej faktúry od našej spoločnosti.

Reklamáciu fakturovanej spotreby môžete nahlásiť po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Reklamácia fakturovaných stavov

Preskúšanie meradla

Reklamácia fakturovanej spotreby

 • Cena / cenník / produktový rad
 • Výška ističa / distribučná sadzba
 • Dátum ukončenia / aktivácie odberného miesta
 • Zaradenie do pásma spotreby
 • Reklamáciu faktúrovaných položiek môžete nahlásiť tu.

Reklamácia fakturovaných položiek

 • Balíky služieb a balík výhod
  • Súčasťou Vašej zmluvy o združených službách dodávky elektriny a plynu môže byť benefit v podobe asistenčných služieb. Tento produkt spája úsporu peňazí a ešte k tomu chráni Vašu domácnosť pripoistením a to všetko za výhodnú cenu, ktorá by pri individuálnom dojednaní s poisťovňou bola omnoho vyššia. Okrem toho Vám garantuje technickú, právnu a zdravotnú asistenciu.

Reklamáciu faktúrovaných položiek môžete nahlásiť tu.

Reklamácia fakturovaných položiek

V prípade, že distribučná spoločnosť nenájde dôvod ku kontrole meradla, máte možnosť požiadať o jeho preskúšanie v autorizovanom metrologickom stredisku pre overovanie meradiel. V prípade, že sa na meradle nenájde žiaden nedostatok, bude sa Vám toto preskúšanie fakturovať, v opačnom prípade hradí náklady spojené s preskúšaním príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Preskúšanie meradla