Distribútor

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS):

  • Je zodpovedný za plánovanie odpočtových trás a termínov vrátane realizácie periodických odpočtov spotreby meradla (elektromer, plynomer). Tieto údaje (podklady pre vyúčtovanie nameranej spotreby) zasiela PDS spoločnosti Slovakia Energy.
  • Je zodpovedný za výstavbu a údržbu distribučnej sústavy elektrickej siete či zemného plynu.
  • Je zodpovedný za príjem a opravu nahlásených porúch na distribučnej sústave (napr. spadnuté vedenie, preseknutý kábel pred meradlom).

POZOR: Kontakty pre hlásenie porúch nájdete tu.

Západoslovenská distribučná a. s.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s

  • Webové stránky: http://www.sse-d.sk
  • Informačná linka: 8:00 – 15.00 hod. – 0850 166 007

Východoslovenská distribučná , a. s.

SPP – distribúcia, a.s