Spínanie HDO

HDO sa využíva pre prepínanie medzi vysokou tarifou (VT) a nízkou tarifou (NT)

Spínanie HDO

HDO je skratka pre hromadné diaľkové ovládanie. Ide o spôsob regulácie odberu elektrickej energie na diaľku, využívaný v oblasti riadenia energetického odberu. HDO sa využíva pre prepínanie medzi vysokou tarifou (VT) a nízkou tarifou (NT) – predtým nazývanou nočný prúd. Jeho využitím sa vyrovnáva spotreba energie v rámci dňa a je možné dosiahnuť priaznivejšie nákupné ceny energie.

Režim spínania NT je riadený prostredníctvom HDO každého distribútora. Konkrétne časy spínania pre vaše odberné alebo odovzdávacie miesto nájdete na stránkach daného distribútora.