Z čoho sa skladajú ceny

Z čoho sa skladajú ceny elektriny a plynu?

Pre lepší prehľad sme pre Vás pripravili informácie, ako je tvorená cena elektriny:

  • Cena za silovú elektrinu (cena výrobcu + marža za servis obchodníka)
  • Distribúcia vrátane prenosu (poplatok za „dopravu“ elektriny ku koncovému odberateľovi)
  • Tarifa za prevádzkovanie systému
  • Tarifa za straty
  • Systémové služby
  • Odvod do Národného jadrového fondu

Z čeho se skládá cena elektriny

Pre lepší prehľad sme pre vás pripravili informácie, ako je tvorená cena plynu:

  • Distribúcia – cena za distribúciu (distribúcia plynu ku koncovému odberateľovi a poplatok za rezerváciu kapacity v sústave)
  • Preprava – cena za prepravu (distribúcia plynu tranzitným plynovodom)
  • Obchod – cena za obchod (cena výrobcu za vlastnú komoditu + marža a servis obchodníka so službou štruktúrovania dodávky, čím sa rozumie zabezpečenie pokrytia sezónneho charakteru dodávok na základe potrieb zákazníka)

graf_plyn_firmy