Zmeny sadzby alebo ističa

Správnou voľbou distribučnej sadzby alebo vhodného ističa môžete výrazne ušetriť

Správnou voľbou distribučnej sadzby alebo vhodného ističa môžete výrazne ušetriť.

Zmeniť sadzbu / istič

Ak chcete získať informácie o konkrétnych podmienkach pre priznanie distribučnej sadzby, kontaktujte prosím príslušného Prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Kontakty na PDS:

  • Západoslovenská distribučná a. s.
    0850 333 999
  • Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.
    0850 166 007
  • Východoslovenská distribučná , a. s.
    0850 123 312