Zmena záloh

Zaujíma vás, ako je stanovená výška záloh alebo ju potrebujete zmeniť?

  • Novému zákazníkovi sú zálohy predpísané podľa výšky záloh u predchádzajúceho dodávateľa.
  • Predpísané zálohy sú prepočítané v rámci periodickej vyúčtovacej faktúry tak, aby ich súhrnné úhrady pokryli plánovanú ročnú spotrebu odberného miesta v ďalšom období.
  • Celková výška zálohových platieb pre zákazníkov kategórie domácnosti by nemala byť väčšia než 100 % platby zodpovedajúcej spotrebe za predchádzajúce porovnateľné obdobie za predpokladu zachovania hodnoty rezervovanej kapacity alebo menovitej prúdovej hodnoty hlavného istiaceho prvku pred elektromerom.

Pokiaľ chcete zvýšiť zálohu, kontaktujte nás e-mailom na kontakt@slovakiaenergy.sk alebo na zákazníckej linke 02 59 20 90 00.

Vyplňte webový formulár

  • Zníženie zálohy je nutné dôkladne zvážiť a prepočítať dopad takej zmeny. Pokiaľ je záloha podhodnotená, zákazník je vystavený riziku doplatku pri vyúčtovacej faktúre.
  • Zníženie záloh možno žiadať predovšetkým z dôvodu zmeny charakteru odberu (napr. zmena technológie vykurovania a prechod na tepelné čerpadlo).
  • Pre posúdenie takej žiadosti je nutné doložiť mesačnú spotrebu za jeden kalendárny mesiac, tj. počiatočný a konečný stav meradla v danom mesiaci.

Vyplňte webový formulár