Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti platné od 27. 2. 2014 / účinné od 29.3. 2014 nájdete tu.

Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti platné od 18. 12. 2013 / účinné od 17. 1. 2014 nájdete tu.

Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti platné od 27. 2. 2015 / účinné od 30. 3. 2015 nájdete tu.

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky nájdete tu.

Obchodné podmienky dodávky zemného plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky nájdete tu.