Zmena osobných údajov

Zmena adresy trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefónneho kontaktu...

Pokiaľ ide o zmenu korešpondenčnej adresy, kontaktujte nás na zákazníckej linke 02 59 20 90 00 alebo na kontakt@slovakiaenergy.sk.

Tip:
Nastavte si u nás pohodlné zasielanie faktúr e-mailom a šetrite tak svoj drahocenný čas i životné prostredie.

Vyplňte webový formulár

Pre zmenu adresy trvalého bydliska / sídla firmy zašlite prosím priložený formulár na adresu:

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 5499/7A
821 09 Bratislava

Novú adresu nám môžete nahlásiť tiež e-mailom na kontakt@slovakiaenergy.sk. Nezabudnite pred odoslaním formulár podpísať a priložiť potrebné doklady.

Tip:
Svoje zákaznícke číslo nájdete na vyúčtovacej faktúre alebo v ktorejkoľvek korešpondencii od našej spoločnosti.

Vyplňte webový formulár

Pre zmenu telefónneho kontaktu alebo e-mailu vyplňte prosím elektronickú žiadosť alebo nás kontaktujte na zákazníckej linke 02 59 20 90 00.

Tip:
Svoje zákaznícke číslo nájdete na vyúčtovacej faktúre alebo v ktorejkoľvek korešpondencii od našej spoločnosti. Nastavte si u nás pohodlné zasielanie faktúr e-mailom a šetrite tak svoj drahocenný čas i životné prostredie.

Vyplňte webový formulár

Pre zmenu priezviska vyplňte prosím elektronickú žiadosť alebo zašlite písomnú žiadosť na adresu:

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 5499/7A
821 09 Bratislava

Dôležité: Nezabudnite pred odoslaním žiadosti priložiť potrebný doklad potvrdzujúci zmenu.

Tip:
Svoje zákaznícke číslo nájdete na vyúčtovacej faktúre alebo v ktorejkoľvek korešpondencii od našej spoločnosti.

Vyplňte webový formulár

Pre zmenu adresy odberného miesta (napr. zmena názvu ulice, nové popisné číslo) zašlite prosím elektronickú žiadosť na adresu:

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 5499/7A
821 09 Bratislava

Vyplnený formulár nám môžete zaslať aj e-mailom na kontakt@slovakiaenergy.sk. Nezabudnite pred odoslaním žiadosť podpísať a priložiť potrebné doklady.

Tip:
Svoje zákaznícke číslo nájdete na vyúčtovacej faktúre alebo v ktorejkoľvek korešpondencii od našej spoločnosti

Vyplňte webový formulár