Verejný sektor

shutterstock_61104655 nahledLacnejšieho plynu a elektriny máme dostatok i pre obce, mestá, príspevkové organizácie a štátnu správu.

Nižšie ceny energií dokážeme ponúknuť všetkým odberateľom na Slovensku, obciam, mestám, nevynímajúc príspevkové organizácie a štátnu správu. Tieto organizácie sú povinné postupovať rovnako pri uzatváraní zmlúv a dodatkov k zmluvám na dodávku elektriny a zemného plynu podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. SLOVAKIA ENERGY je zapísaná v zozname podnikateľov a v registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 a § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zmena dodávateľa energií pre obce a mestá neznamená zníženie spoľahlivosti dodávok energií, ani nižšiu dostupnosť služieb v oblasti pripájania nových odberných miest. Tieto služby pre odberateľov zaisťuje prevádzkovateľ distribučnej siete / sústavy a ten sa zmenou dodávateľa nemení. Zmenou dodávateľa tak nič nestrácate, ale získavate nižšie ceny energií. Vďaka tejto úspore vám zostane v obecnom / mestskom rozpočte viac financií na iné potrebné projekty.

Neváhajte a kontaktujte nás, získate nižšie ceny energií.