Tlačové správy

Komunikácia s médiami je pre nás jednou z priorít

Hoci slovenská legislatíva obmedzuje možnosti strešnej fotovoltaiky, S-Power Energies a Slovakia Energy podporujú jej rozvoj na Slovensku

19. 9. 2019

Spoločnosť S-Power Energies, ktorá na českom trhu dlhodobo dominuje v inštaláciách strešných solárnych elektrární pre rodinné domy, expanduje na slovenský trh. Na Slovensku preto nadviazala partnerstvo so Slovakia Energy, najväčším alternatívnym dodávateľom energií na slovenskom trhu, a zároveň členom energetickej skupiny Bohemia Energy. Úspešný model spolupráce, ktorý v Českej republike funguje už niekoľko rokov, sa tak teraz presúva i na slovenský trh. Vzhľadom na odlišnú legislatívu, týkajúcu sa strešných fotovoltaík, však budú možnosti slovenského trhu v porovnaní s českým značne obmedzené.