Tlačové správy

Komunikácia s médiami je pre nás jednou z priorít

Slovakia Energy má o 21 % zákazníkov viac ako pred rokom

17. 8. 2015

V Bratislave 17. augusta 2015 – Tržby spoločnosti Slovakia Energy, ktorá je najväčším alternatívnym dodávateľom energií na Slovensku a členom skupiny Bohemia Energy, vzrástli v porovnaní s minulým polrokom o 3 % na 35 mil. eur. Najdynamickejšie rastúcim členom skupiny z hľadiska obratu i počtu zákazníkov je Comfort Energy, ktorej obrat narástol o 37 % a celkový počet zákazníkov o 25 %