Tlačové správy

Slovakia Energy udržala tempo svojho rastu aj v roku 2015

23. 2. 2016

V Bratislave 22. februára 2016 – Slovakia Energy, najväčší alternatívny dodávateľ energií na Slovensku, udržala tempo svojho rastu aj v roku 2015. V medziročnom porovnání jej narástol počet zákaznikov o 19 %. Je tak druhým narýchlejšie rastúcim členom energetickej skupiny Bohemia Energy, ktorú tvorí spoločne s Bohemia Energy, Comfort Energy a od januára 2016 aj Europe Easy Energy. Najdynamickejší rast zaznamenala opäť spoločnosť Comfort Energy. Skupina Bohemia Energy ako celok v roku 2016 mierne posilnila – v počte zákazníkov o 5,6% a tržbách o 1%.