Čo je to veľkoodber

Veľkoodber od Slovakia Energy

Veľkoodberatelia elektrickej energie sú zákazníci, ktorí sú pripojení z hladiny vysokého alebo veľmi vysokého napätia prostredníctvom vlastnej alebo prenajatej trafostanice. V prípade zemného plynu ide o zákazníkov s ročnou spotrebou od 630 do 4 200 MWh, označovaní ako strednoodber, a ročnou spotrebou vyššou ako 4 200 MWh, označovaní ako veľkoodber.

Uvedomujeme si, že výber obchodného partnera sa odvodzuje od jeho schopnosti zodpovedne plniť jeho rolu v obchodnom vzťahu a ochoty vychádzať v ústrety potrebám druhej strany. Preto pre svojich zákazníkov pripravujeme ponuku zostavenú presne podľa ich potrieb a zaisťujeme im individuálny prístup.

Vyberte si produkty na mieru

Pre potreby veľmi náročných zákazníkov, ktorí aktívne spravujú svoje energetické portfólio, vznikla v českom, ale i európskom kontexte unikátna služba VIP Servis.

Chcem vedieť viac o VIP servise