Produkty

Riešenie pre vaše potreby

Dobre si uvedomujeme individuálne potreby každého nášho zákazníka, či už ide o spoločnosť hľadajúcu predovšetkým stabilitu alebo podnik aktívne spravujúci svoje portfólio. Širokou paletou služieb a produktov a ich kombináciami sa týmto individuálnym potrebám snažíme vychádzať maximálne v ústrety tak, aby u nás každý našiel práve to, čo hľadá, či potrebuje.

Produkt vhodný pre:
Spoločnosti, ktoré stavajú na jednorazový nákup, pri ktorom je hlavným cieľom nájsť dodávateľa s aktuálne najnižšou cenovou ponukou.

Charakteristika produktu:

 • všetku energiu objednávate v jednom okamihu
 • zmeny na trhu neovplyvnia Vašu cenu, pokiaľ ju už máte stanovenú
 • nenáročné riadenie nákupu (stačí jedno rozhodnutie)

Rozsah on-line služieb:

 • prístup k on-line portálu služby VIP Servis
 • informácie o cenách energií na trhu
 • informácie o Vašich odberových profiloch a nákupných rozhodnutiach
 • možnosť analyzovať nákupné modely a vytvárať nákupné stratégie

Produkt je k dispozícii pre elektrinu i  pre plyn.

graf_standard

Produkt vhodný pre:
Spoločnosti aktívne sledujúce vývoj na trhu a realizujúce čiastkové nákupné rozhodnutia s cieľom maximalizovať potenciál úspor. Správne načasovanými nákupnými krokmi v priebehu roka profitujete a zároveň minimalizujete riziko spojené s jednorazovým nákupom.

Charakteristika produktu:

 • energiu objednávate v jednom až šiestich nákupných krokoch tak, aby ste pokryli svoju celkovú ročnú spotrebu
 • využívate cenové zmeny na trhu a rozhodnutia týkajúce sa nákupu realizujete v momente, kedy je cena priaznivá
 • môžete kombinovať s ostatnými produktmi označenými ako „flexi“
 • nenáročné riadenie nákupu vyžadujúce aktívny prístup a schopnosť reagovať na zmeny na trhu

Rozsah on-line služieb:

 • prístup k on-line portálu služby VIP Servis
 • informácie o cenách energií na trhu
 • informácie o Vašich odberových profiloch a nákupných rozhodnutiach
 • možnosť analyzovať nákupné modely a vytvárať nákupné stratégie
 • možnosť uskutočňovať nákupné rozhodnutia a realizovať nákupy

Produkt je k dispozícii pre elektrinu i  pre plyn.

graf_prilezitost

 

 

 

 

 

Produkt vhodný pre:
Spoločnosti požadujúce 100% zabezpečenie proti volatilite trhu, ktoré sa primárne zameriavajú na svoje podnikanie a nehľadajú svoju konkurenčnú výhodu v nižších cenách energií na trhu. Riziko volatility trhu je obmedzené mnohými automatickými rovnomernými nákupmi podľa dĺžky zvoleného obdobia pre nákup.

Charakteristika produktu:

 • energiu objednávate naraz, určujete obdobie, v ktorom majú prebehnúť čiastkové rovnomerné nákupy
 • pri voľbe najdlhšieho možného obdobia je výsledkom cena, ktorá korešponduje s priemerným medziročným nárastom cien
 • môžete kombinovať s ostatnými produktmi označenými ako „flexi“
 • nenáročné riadenie nákupu vyžadujúce aktívny prístup a schopnosť reagovať na zmeny na trhu

Rozsah on-line služieb:

 • prístup k on-line portálu služby VIP Servis
 • informácie o cenách energií na trhu
 • informácie o Vašich odberových profiloch a nákupných rozhodnutiach
 • možnosť analyzovať nákupné modely a vytvárať nákupné stratégie
 • možnosť uskutočňovať nákupné rozhodnutia a realizovať nákupy

Produkt je k dispozícii pre elektrinu i  pre plyn.

graf_jistota

Produkt vhodný pre:
Spoločnosti požadujúce maximalizáciu trhového potenciálu, ktoré nie sú obmedzené nutnosťou
znalosti ceny za dodávku pred jej vlastným uskutočnením a ktoré si môžu dovoliť absorbovať krátkodobé výkyvy na trhu. Je tu najtesnejšia väzba medzi skutočnou ponukou a dopytom, ceny nie sú zaťažené žiadnymi prémiami a špekuláciami.

Charakteristika produktu:

 • energiu pre Vás nakupujeme deň pred vlastnou dodávkou, nákup a cena sú stanovené pre každú hodinu zvlášť
 • cena reaguje na aktuálnu situáciu na trhu, zákazníci využívajúci tento model nákupu z neho dlhodobo jednoznačne profitujú
 • nie je možné kombinovať s ostatnými produktmi
 • nenáročné riadenie nákupu, nákup sa realizuje automaticky

Rozsah on-line služieb:

 • prístup k on-line portálu služby VIP Servis
 • informácie o cenách energií na trhu
 • informácie o Vašich odberových profiloch a nákupných rozhodnutiach
 • možnosť analyzovať nákupné modely a vytvárať nákupné stratégie
 • možnosť uskutočňovať nákupné rozhodnutia a realizovať nákupy

Produkt je k dispozícii pre elektrinu i  pre plyn.

graf_prim