Váš tím

Ing. Jiří Koudela
Riaditeľ predaja

Energetický trh sa dynamicky rozvíja a prináša nové možnosti. Voľba vhodného dodávateľa už nie je len otázkou ceny, ale tiež ponúkaného produktu a kvality poskytovaného servisu. Na základe mnohoročných skúseností v oblasti nákupu a dodávok energií a tiež prehľadu o vašich potrebách pre vás SLOVAKIA ENERGY pripravila jedinečnú a komplexnú službu VIP Servis. Vďaka tejto službe a našej profesionálnej podpore získate informácie, ktoré sú nevyhnutné pre optimálne riadenie celého procesu nákupu a dodávok energií. Naším cieľom je vaša spokojnosť. Neváhajte a kontaktujte nás, náš tím špecialistov je pripravený vám pomôcť.

BEATA SABIKOVA nahledIng. Beata Šabíková
Team Leader obchodných zástupcov

Hodnoty tvoria ľudia. Na ľuďoch staviame váš úspech a vašu spokojnosť. Pre zabezpečenie potrieb firemných zákazníkov Slovakia Energy spolupracuje s tímom kvalifikovaných a starostlivo vybraných obchodných partnerov. Som presvedčená, že náš tím pre vás odvedie maximum, či už v rámci poradenstva, kedy oceníte zníženie nákladov a rizík spojených s nákupom a dodávkou energií, ako aj v dlhodobom obchodnom partnerstve postavenom na dôvere, transparentnosti a otvorenosti. Osobná zodpovednosť a záujem každého z nás je pre vás zárukou.

ZUZANA SIMICEKOVA nahledZuzana Šimíčeková
Podpora predaja

Súčasťou tímu Obchodného oddelenia som sa stala v roku 2015 po prestupe zo Zákazníckeho oddelenia. Práca v našom tíme ma veľmi napĺňa a veľmi si vážim kolektív, ktorý  je na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Pevne verím, že kombináciou kvalitných služieb, výhodnými podmienkami  a cenami elektriny a plynu v spojení s profesionálnymi obchodnými zástupcami dokážeme uspokojiť potreby všetkých našich zákazníkov, či už terajších alebo novo získaných.