Ukončenie podnikania v oblasti obchodu s elektrinou a zemným plynom

Vážený Zákazník,

s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že s ohľadom na súčasný bezprecedentný vývoj cien na veľkoobchodných trhoch, v spojení so štátnymi reguláciami cenotvorby, sme na Slovensku boli nútení ukončiť svoju činnosť. Naša spoločnosť tak dňa 30. 9. 2021 požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ako „ÚRSO“) o vrátenie licencie na obchod s elektrinou a obchod so zemným plynom .

  • Vaša zmluva o združenej dodávke elektriny/zemného plynu (ďalej ako „dodávková zmluva„) zanikne najneskôr ku dňu 8.10.2021, v súlade s rozhodnutím ÚRSO.
  • Dodávky energií bude pre Vás po dobu nasledujúcich troch mesiacov po ukončení činnosti SLOVAKIA ENERGY na energetickom trhu zaisťovať tzv. DODÁVATEĽ POSLEDNEJ INŠTANCIE (ďalej ako „DPI„) – toto právo vzniká každému jednomu Zákazníkovi priamo zo zákona;

Čo odporúčame v súčasnej situácií urobiť?

  • Čo najskôr uzatvoriť dodávkovú zmluvu s novým dodávateľom energií. Nižšie nájdete najdôležitejšie kontakty.
  • Odpovede na Vaše najčastejšie otázky (FAQ) nájdete nižšie.
  • Aj v nasledujúcich týždňoch Vám budeme k dispozícii na našich infolinkách či e-mailoch a budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby bol pre Vás prechod k novému dodávateľovi čo najpohodlnejší. Avšak očakávame, že naša zákaznícka linka, bude v najbližších dňoch čeliť veľkému náporu otázok, a preto sa vopred ospravedlňujeme za dlhšie čakanie na spojenie s operátorom, či odpoveď na Váš e-mail.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a touto cestou sa Vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú ste nám počas všetkých tých rokov prejavili.


Najdôležitejšie kontakty

Dodávatelia poslednej inštancie

Plyn

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zákaznícka linka: 0850 111 363
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
www: https://www.spp.sk

Elektřina

ZSE Energia, a.s.
Zákaznícka linka: 0850 111 555
E-mail: kontakt@zse.sk
www: https://www.zse.sk
Stredoslovenská energetika, a.s.
Zákaznícka linka: 0850 111 468
E-mail: domacnosti@sse.sk
www: https://www.sse.sk
Východoslovenská energetika a.s.
Zákaznícka linka: 0850 123 333
E-mail: info@vse.sk
www: https://www.vse.sk

 

Najväčší dodávatelia energií

Západoslovenská energetika, a. s.
Web: www.zse.sk
Zákaznícka linka: 0850 111 555
Stredoslovenská energetika, a.s.
Web: www.sse.sk
Zákaznícka linka: 0850 111 468
Východoslovenská energetika a.s.
Web: www.vse.sk
Zákaznícka linka: 0850 123 333
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Web: www.spp.sk
Zákaznícka linka: 0850 111 363

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Bajkalská 27
P. O. BOX 12
820 07 Bratislava 27

Telefón: +421 2 581 004 11 Email: urso@urso.gov.sk


Najčastejšie otázky a odpovede

Kto je dodávateľ poslednej inštancie?

Dodávateľ poslednej inštancie je pre odberné miesta s odberom zemného plynu spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a.s., a pre odberné miesta s odberom elektrickej energie spoločnosť Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika, a to v závislosti na distribučnom území, do ktorého Vaše odberné miesto spadá. Zaradenie Vášho odberného miesta do distribučného územia, nájdete v prehľade Vašich odberných miest. DPI je povinný dodávať Vám komoditu v dohodnutom rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodávateľa, najviac však počas nasledujúcich troch mesiacov od straty spôsobilosti spoločnosti SLOVAKIA ENERGY dodávať elektrinu alebo zemný plyn.

Kedy obdržím konečné vyúčtovanie?

Konečné vyúčtovanie Vám naša spoločnosť vystaví najneskôr do 4 týždňov, odo dňa prijatia podkladov od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Môžem zadať samoodpočet k dátumu ukončenia dodávkovej zmluvy s Vašou spoločnosťou?

Samozrejme môžete. V takom prípade kontaktujte svojho nového dodávateľa alebo DPI, ktorému tento samoodpočet nahlásite.

Mám s Vami uzatvorenú dodávkovú zmluvu, ale zatiaľ od Vás neodoberám, vzťahuje sa na mňa režim DPI?

Zákazníci, ktorí mali so spoločnosťou SLOVAKIA ENERGY uzatvorenú dodávkovú zmluvu, ale dosiaľ od našej spoločnosti neodoberali žiadnu komoditu, neprechádzajú do režimu DPI. Odporúčame kontaktovať svojho stávajúceho dodávateľa, za účelom potvrdenia zmluvného vzťahu.

Okrem dodávkovej zmluvy som mal u Vás aj poistenie.

V zmysle podmienok , definovaných dokladom o uzatvorení poistenia, toto zaniká okamihom ukončenia dodávky zo strany SLOVAKIA ENERGY do daného odberného miesta.

Prečo ukončujete podnikanie v SR?

Tlak na prechod k bez emisným zdrojom energií, špekulácie s emisnými povolenkami, dlhá zima i očakávaný nárast spotreby kvôli rozvoju elektromobility ženú ceny energií na veľkoobchodných trhoch strmo nahor. Navyše vzhľadom k regulovanému trhu nie je z našej strany možné na túto situáciu adekvátne reagovať cenotvorbou a hoci nás to veľmi mrzí, sme preto nútení podnikanie na Slovensku v energetike, ukončiť.

Čo sa stane, ak neuzatvorím dodávkovú zmluvu so žiadnym dodávateľom?

V prípade, ak do troch mesiacov od zániku dodávkovej zmluvy s našou spoločnosťou neuzatvoríte dodávkovú zmluvu s novým dodávateľom, dochádza v prípade elektriny ku konkludentnému uzatvoreniu dodávkovej zmluvy s DPI, a to za podmienok, definovaných obchodnými podmienkami príslušného DPI. V prípade dodávky zemného plynu sa v prípade neuzatvorenia novej dodávkovej zmluvy do troch mesiacov od zániku dodávkovej zmluvy s našou spoločnosťou, zákazník môže ocitnúť v režime neoprávneného odberu.

Hrozia mi nejaké sankcie?

Nie, za prechod k novému dodávateľovi ani za prevod k DPI nebude naša spoločnosť uplatňovať žiadne sankcie. Od tejto chvíle môžu zákazníci automaticky ukončiť zmluvu a bez akéhokoľvek porušovania súčasných zmlúv, prejsť k dodávateľovi, ktorého si sami vyberú, prípadne sa o nich, v období troch mesiacov od ukončenia činnosti Slovakia Energy, postará takzvaný dodávateľ poslednej inštancie.

Sídlo spoločnosti

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava

Kontakt
E-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00 (Pracovné dni: 8.00 – 18.00)
Fax: 02 59 23 99 05
IČ: 36807702
IČ DPH: SK2022427077
DIČ: 2022427077

Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK5211000000002627178899
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK8311000000002622803253
B.I.C.: TATRSKBX

Zapísaná v Obch. registri: Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka 47040/B

Vážený Zákazník, s ohľadom na vyššie uvedené bude Zákaznícke centrum SLOVAKIA ENERGY počnúc 30. 9. 2021 trvalo uzatvorené.

Cenníky produktov nájdete tu a všeobecné obchodné podmienky tu.